امروز: پنجشنبه، 16 تیر 1401

آیا دولت در بازار سرمایه تعارض منافع دارد؟ / بخش دوم: عدم استقلال نهادهای بالادستی بازار سرمایه

گروه پرگار- یکی از مواردی که همواره در بازار سرمایه مطرح می‌شود بحث عدم استقلال نهادهای بالادستی این نهاد از دولت است. بیشتر اعضای شورای عالی بورس از حاکمیت یا دولت بوده یا باید به تایید هیئت وزیران برسند. رئیس سازمان بورس نیز در نهایت به حکم وزیر اقتصاد منصوب می‌شود (و در خیلی مواقع از بدنه وزارت اقتصاد، مانند معاونت اقتصادی هستند).
گروه خبری: پرگار
- تاریخ انتشار: 07 تیر 1401

آیا دولت در بازار سرمایه تعارض منافع دارد؟ بخش اول

گروه پرگار- دولت در برخی شرکت‌های بورسی سهامدار است و از سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفت تا سهام خود را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم بفروشد، و از سوی دیگر دولت برای تامین کسری بودجه خود یا کنترل نقدینگی مردم را به بورس دعوت کند.گروه خبری: پرگار
- تاریخ انتشار: 07 تیر 1401

روابط عمومی دانش‌بنیان؛ تحولی در ارتباطات دورن‌سازمانی و برون‌سازمانی

ناصرالدین اسلامی فرد- با توجه به نام‌گذاری سال 1401 به سال "تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین"، موضوع دانش‌بنیان بیشتر مورد توجه متخصصان و سازمان‌ها قرار گرفته است. دانش‌بنیان همانطور که از نامش روشن است رویکردی جدی به دانش عمیق و پیشرفته دارد؛ مجموعه‌های دانش‌بنیان‌ شدیدا علم محور، پژوهش محور، نوآور و ایده‌پرداز، نخبه‌گرا و توسعه‌دهنده فناوری هستند و بر ایده‌های دارای منافع تجاری تاکید دارند. این ویژگی‌ها اگر چه برای یک شرکت یا سازمان مطرح شده است اما می‌تواند بصورت بخشی و یا نگاه به یک حرفه همچون روابط‌عمومی نیز معنادار باشد. توجه به رویکرد دانش‌بنیانمی‌تواند در بلند مدت آثار مطلوبی در پی داشته و منشا تحولات مثبت در کارکرد و ارتباطات درن‌سازمانی و برون‌سازانی روابط عمومی باشد.

 

گروه خبری: پرگار
- تاریخ انتشار: 13 خرداد 1401